Witamy!

ECOLOGIC jest firmą z branży ochrony środowiska. Specjalizujemy się w gospodarce wodno-ściekowej, technologiach i urządzeniach do podczyszczania ścieków, urządzenia do transportu ścieków, rozwiązaniach dla firm przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, terenów generujących duże ilości wymagających kontroli i podczyszczenia ścieków deszczowych,przemysłowych, gospodarczych (instytucje administracji lokalnej, zakłady pracy, osiedla, parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, super i hipermarkety itp.) a także dla indywidualnych użytkowników.

Skontaktuj się z nami

Separatory

Więcej informacji

Separator

  • koalescencyjny substancji ropopochodnych olejów i benzyn

    do zabudowy naziemnej i podziemnej

  • koalescencyjny substancji olejów i węglowodorów

    do zabudowy naziemnej i podziemnej

  • koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku
Więcej informacji